Categorie Uncategorized

Heiwerkzaamheden

Op maandag 5 februari is het zover dat we een vervolg gaan geven aan het noodzakelijk uit te voeren heiwerk,  deze heiwerkzaamheden worden als eerste uitgevoerd op de locatie van de voormalige autospuiterij en Suzuki dealer.

Heiwerkzaamheden

In de week van 23 oktober, dit is de week van de herfstvakantie van de basisschool , willen we de laatste palen van het eerste bouwblok aanbrengen.