Heiwerkzaamheden

Op maandag 5 februari is het zover dat we een vervolg gaan geven aan het noodzakelijk uit te voeren heiwerk,  deze heiwerkzaamheden worden als eerste uitgevoerd op de locatie van de voormalige autospuiterij en Suzuki dealer.
Om deze werkzaamheden goed te monitoren worden er op een aantal plaatsen trillings- en geluidsmeters opgehangen.

In de startweek van het heiwerk worden er in de basischool “de Dijk” doorstroomtoetsen afgenomen, als goede buur hebben wij in goed onderling overleg besloten om tijdens het afnemen van de toets het heiwerk tijdelijk te onderbreken.

De duur van het heiwerk op de locatie van de autospuiterij en Suzuki dealer neemt circa 5 weken in beslag.

default