HEIWERKZAAMHEDEN

In de week van 23 oktober, dit is de week van de herfstvakantie van de basisschool , willen we de laatste palen van het eerste bouwblok aanbrengen.

Het aanvangstijdstip van het heien is ca. 07.30 uur in de ochtend.
Vanaf ca. 07.00 uur zullen er al wel voorbereidende werkzaamheden worden verricht zoals het aanvoeren en lossen van de palen.

Er is, in verband met de aanwezige basisschool, bewust gekozen voor deze vakantieweek om zodoende de overlast bij de school te vermijden.

Wij danken u voor uw begrip.