Toegankelijkheid bouwplaats

Om de complete bouw te kunnen realiseren zijn er de komende jaren veel transportbewegingen op de openbare weg rondom de bouwplaats.
Om dit veilig te kunnen doen hebben we in nauw overleg met de gemeente Zaanstad en adviesbureaus een verkeersveiligheidsplan opgesteld. Dit plan heeft veel invloed op de verkeersbewegingen en parkeren rondom de Houthavenkade.

Het plan voor de eerste fase is als bijlage bijgevoegd. Binnenkort is ook het plan voor de tweede fase gereed en zullen wij hier een informatieavond voor beleggen om beide plannen toe te lichten.