Rooien bomen

Voor woensdag, 5 oktober 2022, staat het rooien van diverse bomen rondom de geplande nieuwbouw op de planning.
De vergunning voor het rooien van deze bomen is verleend op 7 februari 2022. Zie ook bijgaand overzicht van de te rooien bomen.