start heiwerkzaamheden

Vrijdag, 21 juli, starten we met het daadwerkelijk aanbrengen van de prefab betonnen heipalen.

Het aanvangstijdstip van het heien is ca. 07.30 uur in de ochtend.
Vanaf ca. 07.00 uur zullen er al wel voorbereidende werkzaamheden worden verricht zoals het aanvoeren en lossen van de palen.

De heiwerkzaamheden zullen in twee periodes worden uitgevoerd:
– Periode 1: 21 juli tot en met 4 augustus 2023
– Periode 2: 28 augustus tot en met 1 september 2023

Gezien de voorspoedige voortgang van het heiwerk in de 1e periode behoeven wij geen gebruik te maken van de 2e periode.

Er is, in verband met de aanwezige basisschool, bewust gekozen voor deze periode om zodoende de overlast bij de school te vermijden. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken in beslag nemen.

Wij danken u voor uw begrip.