GROND EN SANERINGSWERKZAAMHEDEN

We zijn gestart met de voorbereidende grondroerende werkzaamheden. Al deze werkzaamheden zijn afgestemd met het “bevoegd gezag”.