nieuwe ligplaats boten

De huidige ligplaats van de woonboten wijzigt binnenkort. Dit gebeurt in twee fases.

De ligplaats van de eerste drie woonboten is ter plaatse van de onlangs aangebrachte damwanden.

Voordat de woonboten verplaatst worden, brengen we een houten loopsteiger in het water aan. De montage hiervan staat de komende weken op de planning.

In de tekening hiernaast is de nieuwe situatie zichtbaar.

Nieuwe situatie ligging woonboten