damwanden aanbrengen

Maandag, 24 oktober, starten we met het aanbrengen van de stalen damwanden in het ‘Westelijk Kattegat’. De werkzaamheden bestaan uit meerdere fases. De eerste fase start ter hoogte van het Van Oudenaren terrein en zal ca. twee weken in beslag nemen. Helaas kunnen we niet voorkomen dat er tijdens deze werkzaamheden enige (geluids)overlast ontstaat.

Tijdens het aanbrengen van de damwanden monitoren we met een trillingsmeter het geluid en de trillingen. Bij een overschrijding van de wettelijke norm, krijgen we een melding en kunnen we direct passende maatregelen nemen.