Bouwkundige opnames

Op 3 oktober 2022 start Signum Expertise met de bouwkundige opnames.

Met het oog op het belang van omwonenden is er besloten om de bouwkundige staat van alle aangrenzende bebouwing vast te leggen middels een bouwkundige vooropname. Voor de volledige brief aan alle bewoners klik hier.

De verwachting is dat deze bouwkundige opnames circa acht werkdagen in beslag nemen. De opnames worden bij de notaris opgeslagen.

Het betreffen de in het rood en oranje weergegeven woningen/woonboten op de afbeelding.

Situatietekening van de bouwkundige opnames