geluidsoverlast door aanbrengen damwanden

Maandag, 15 mei, wordt er gestart met het aanbrengen van de damwanden op de oude positie van de drie verplaatste woonboten. De verwachting is dat deze werkzaamheden ca. één werkweek in beslag nemen.

Dit brengt geluidsoverlast met zich mee. Helaas kan dit niet worden voorkomen. Om een en ander te monitoren plaatsen we trillings- en geluidsmeters. Deze geven een signaal bij overschrijding van de geluidsnorm richting de uitvoerende partij, zodat er passende acties kunnen worden ondernomen.